Please enable Javascript

Your web browser does not have the JavaScript feature enabled which is required in order to use all the features on this site.

To enable JavaScript, please do the following :

Registered charity number 1045645
Copyright (C) 2010 National Coastwatch Institution (North Wales)
nci_north_wales001008.jpg
 

In 2010 we opened our first NCI watch station in North Wales at Porthdinllaen and will be opening our second at Rhoscolyn on Anglesey during 2011. We have plans to open other stations on the Llyn peninsular in the next few years. Our volunteer Watchkeepers are trained and qualified to keep daylight hours watch over the the sea and coastal paths of North Wales to ensure the safety of all those enjoying our coastal facilities.

We work in close cooperation with the Coastguard and RNLI, often sharing training and exercises and facilities with them. We are now recruiting volunteers for both Porthdinllaen and Rhoscolyn, as well as future stations, and ask anyone interested to contact David Littlemore on 01766 512166 or by email; areamanager@nci-northwales.org.

nci_north_wales001002.jpg nci_north_wales001001.gif
Web-site sponsored and hosted by www.cymru1.net
phil amies    webmaster@nci-northwales.org
 

Yn 2010 bu i ni agor ein gorsaf gwylio NCI cyntaf yng Ngogledd Cymru ym Mhorthdinllaen, a byddwn yn agor yr ail orsaf yn Rhoscolyn, Sir Fn yn ystod 2011. Mae gennym gynlluniau hefyd i agor gorsafoedd eraill ym Mhenrhyn Llyn yn ystod y blynyddoedd nesaf. Mae ein Swyddogion Gwylio gwirfoddol wedi eu hyfforddi au cymhwyso i gadw golwg yn ystod oriau golau dydd, dros y mr a llwybrau arfordirol Gogledd Cymru i sicrhau diogelwch pawb sydd yn mwynhau ein cyfleusterau arfordirol.

Rydym yn cydweithio yn agos gyda Gwylwyr y Glannau ar Bd Achub gan rannu hyfforddiant a chyfleusterau gyda nhw yn aml. Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer Porthdinllaen a Rhoscolyn, ynghyd gorsafoedd y dyfodol ac yn gofyn i unrhyw un sydd diddordeb i gysylltu David Littlemore ar 01766 512166 neu drwy e-bost: areamanager@nci-northwales.org.

Newyddion - News